Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2016

29. 4. 2016 256
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2016 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 26.04.2016
Konec veljavnosti: 04.04.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2016 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 26.04.2016
Konec veljavnosti: 04.04.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost