Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva