Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009

29. 5. 2009 242
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2009
Začetek veljavnosti: 30.05.2009
Konec veljavnosti: 29.05.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2009
Začetek veljavnosti: 14.05.2009
Konec veljavnosti: 23.02.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2009
Začetek veljavnosti: 30.05.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2009
Začetek veljavnosti: 30.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2009
Začetek veljavnosti: 30.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 30.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro