Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva