Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva