Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2015

Predpisi, na katere predpis vpliva