Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva