Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011

8. 6. 2011 263
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 09.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 09.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 18.05.2011
Konec veljavnosti: 03.04.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 17.05.2011
Konec veljavnosti: 03.04.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 23.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 09.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Lokalni program za kulturo za obdobje 2011 - 2014 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.05.2011
Začetek veljavnosti: 17.05.2011
Konec veljavnosti: 25.03.2015
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost