Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva