Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva