Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2011

4. 7. 2011 259
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2011
Začetek veljavnosti: 05.07.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2011
Začetek veljavnosti: 05.07.2011
Konec veljavnosti: 04.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke