Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014

4. 6. 2014 341
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2014 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2014
Začetek veljavnosti: 03.06.2014
Konec veljavnosti: 24.03.2015
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2014 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2014
Začetek veljavnosti: 03.06.2014
Konec veljavnosti: 24.03.2015
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2014
Začetek veljavnosti: 05.06.2014
Konec veljavnosti: 09.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2014
Začetek veljavnosti: 05.06.2014
Konec veljavnosti: 09.08.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2014
Začetek veljavnosti: 05.06.2014
Konec veljavnosti: 21.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja