Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva