Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva