Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva