Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007

9. 2. 2007 280
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.01.2007
Začetek veljavnosti: 09.01.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trnovska vas v letu 2006 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2007
Začetek veljavnosti: 10.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o financiranju političnih strank v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2007
Začetek veljavnosti: 10.02.2007
Konec veljavnosti: 20.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2007
Začetek veljavnosti: 23.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Soglasje Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2007
Začetek veljavnosti: 23.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava