Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2012

3. 10. 2012 294
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.10.2012
Začetek veljavnosti: 04.10.2012
Konec veljavnosti: 01.02.2014
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.10.2012
Začetek veljavnosti: 04.10.2012
Konec veljavnosti: 30.03.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke