Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2018

20. 9. 2018 293
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.09.2018
Začetek veljavnosti: 21.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.09.2018
Začetek veljavnosti: 21.09.2018
Konec veljavnosti: 26.09.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev župana in občinskega sveta Občine Trnovska vas 18. novembra 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 30.08.2018
Začetek veljavnosti: 20.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja