Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2019

25. 9. 2019 258
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2019 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2019
Začetek veljavnosti: 26.09.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2019 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2019
Začetek veljavnosti: 26.09.2019
Konec veljavnosti: 09.10.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke