Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2017

7. 9. 2017 258
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.09.2017
Začetek veljavnosti: 08.09.2017
Konec veljavnosti: 21.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke