Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2013

29. 3. 2013 374
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2013
Začetek veljavnosti: 15.06.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2013
Začetek veljavnosti: 29.03.2013
Konec veljavnosti: 15.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2013
Začetek veljavnosti: 30.03.2013
Konec veljavnosti: 05.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2012 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2013
Začetek veljavnosti: 30.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine