Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2008

19. 12. 2008 319
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 20.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2008)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 20.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o financiranju političnih strank v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 20.12.2008
Konec veljavnosti: 23.09.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 15.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča