Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010

28. 5. 2010 316
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Konec veljavnosti: 02.01.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Konec veljavnosti: 18.05.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2010
Začetek veljavnosti: 25.05.2010
Konec veljavnosti: 05.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o višini najemnine za grobna polja in mrliško vežico (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Konec veljavnosti: 17.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Konec veljavnosti: 05.07.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o razširitvi vrtca pri PŠ Trnovska vas za šolsko leto 2010/2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 11.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o oblikovanju Komisije za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 11.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trnovska vas v Komisijo za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 11.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Soglasje h kriterijem za sprejem otrok v vrtec (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 11.05.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Vrtci