Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva