Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2013

Predpisi, na katere predpis vpliva