Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2017

5. 4. 2017 252
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2017
Začetek veljavnosti: 04.04.2017
Konec veljavnosti: 10.04.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2017
Začetek veljavnosti: 04.04.2017
Konec veljavnosti: 10.04.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Bišečki vrh (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2017
Začetek veljavnosti: 04.04.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro