Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva