Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva