Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012

5. 4. 2012 319
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 20.04.2012
Konec veljavnosti: 22.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2012 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 03.04.2012
Konec veljavnosti: 07.05.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2012 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 03.04.2012
Konec veljavnosti: 07.05.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.04.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro