Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva