Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015

9. 12. 2015 328
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.12.2015
Začetek veljavnosti: 10.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2016 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2015
Začetek veljavnosti: 09.12.2015
Konec veljavnosti: 30.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2015
Začetek veljavnosti: 24.12.2015
Konec veljavnosti: 22.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2015
Začetek veljavnosti: 10.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o razrešitvi članice Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2015
Začetek veljavnosti: 08.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju člana Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2015
Začetek veljavnosti: 08.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja