Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva