Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2015

25. 3. 2015 283
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2015
Začetek veljavnosti: 24.03.2015
Konec veljavnosti: 26.04.2016
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2015
Začetek veljavnosti: 24.03.2015
Konec veljavnosti: 26.04.2016
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2014 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2015
Začetek veljavnosti: 26.03.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Lokalni program za kulturo za obdobje 2015 - 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2015
Začetek veljavnosti: 25.03.2015
Konec veljavnosti: 16.05.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost