Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2015

Predpisi, na katere predpis vpliva