Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva