Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva