Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2016

7. 9. 2016 261
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.09.2016
Začetek veljavnosti: 08.09.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2016 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.09.2016
Začetek veljavnosti: 08.09.2016
Konec veljavnosti: 08.09.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Biš (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.09.2016
Začetek veljavnosti: 06.09.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro