Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008

11. 7. 2008 101
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 26.07.2008
Konec veljavnosti: 24.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2007 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 12.07.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 01.09.2008
Konec veljavnosti: 01.01.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o oblikovanju tretje skupine vrtca v OŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 01.09.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o prodaji zemljišč (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 04.07.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prodaja nepremičnin
Sklep o prodaji zemljišča (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 04.07.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prodaja nepremičnin
Sklep o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 03.07.2008
Konec veljavnosti: 30.08.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o imenovanju Komisije za pripravo občinskega praznika Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2008
Začetek veljavnosti: 03.07.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik