Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009

15. 12. 2009 300
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 15.12.2009
Začetek veljavnosti: 29.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2009
Začetek veljavnosti: 15.12.2009
Konec veljavnosti: 08.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o oddajanju kulturne dvorane Trnovska vas v najem (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Oddaja nepremičnin