Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2012

12. 12. 2012 340
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2012 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2012
Začetek veljavnosti: 13.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 12.12.2012
Začetek veljavnosti: 13.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2012 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2012
Začetek veljavnosti: 13.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2012
Začetek veljavnosti: 12.12.2012
Konec veljavnosti: 18.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča