Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2014

17. 12. 2014 271
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2014)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 15.12.2014
Začetek veljavnosti: 18.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2014
Začetek veljavnosti: 17.12.2014
Konec veljavnosti: 09.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti za otroke iz občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2014
Začetek veljavnosti: 18.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje postopka javnega razpisa (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 17.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja