Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2016

30. 11. 2016 289
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 – novo stanovanjsko območje (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2016
Začetek veljavnosti: 08.12.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2016
Začetek veljavnosti: 30.11.2016
Konec veljavnosti: 20.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ločič (Uradni vestnik občine Trnovska vas 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 29.11.2016
Začetek veljavnosti: 29.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro