Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2017

20. 12. 2017 306
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 10/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2017
Začetek veljavnosti: 20.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča