Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva