Popravek Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2003

Predpisi, na katere predpis vpliva