Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovske vas za leto 2002

Predpisi, na katere predpis vpliva