Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007

4. 12. 2007 289
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 04.12.2007
Konec veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o pridobitvi javnega dobra (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 05.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila "Trnovski zvon" (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 27.11.2007
Konec veljavnosti: 07.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 27.11.2007
Konec veljavnosti: 07.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 27.11.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o razrešitvi predsednika vaškega odbora Sovjak (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 27.11.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju novih članov v vaški odbor Sovjak (Uradni vestnik občine Trnovska vas 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 27.11.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja