Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila "Trnovski zvon"

Predpisi, na katere predpis vpliva