Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2005

Predpisi, na katere predpis vpliva