Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013

18. 12. 2013 338
Odlok o občinskih cestah v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 19.12.2013
Konec veljavnosti: 04.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 19.12.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2014 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 18.12.2013
Konec veljavnosti: 17.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2013
Začetek veljavnosti: 19.12.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Biš (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 17.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (347) Bišečki Vrh (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.01.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (345) Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.01.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 17.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (350) Ločič (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.01.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (348) Trnovski Vrh (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.01.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ločič (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2013
Začetek veljavnosti: 17.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. (346) Biš (Uradni vestnik občine Trnovska vas 6/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.01.2013
Začetek veljavnosti: 02.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro